VAN MỘT CHIỀU MÁY THỔI KHÍ ANLET

Sử dụng cho các dòng máy Anlet

Máy thổi khí Anlet:

  1. BH: BH 50, BH 65, BH 80, BH 100, BH 125, BH 125A, BH 150, BH 150A, BH 200, BH 200A, BH 250, BH 250A, BH 300, BH 350.
  2. BWH: BWH2504, BWH2504A, BWH3208, BWH3208A, BWH4015, BWH4022, BWH5015, BWH5022, BWH5022D, BWH5037, BWH6522, BWH6537, BWH6537A, BWH6555, BWH8055, BWH10075, BWH10011, BWH12511, BWH12515
  3. BS: BS 32, BS 40, BS 50, BS 65, BS 80, BS 100, BS 125, BS 150, BS 200, BS 200D, BS 300
  4. BE-H: BE50E, BE65H, BE80N, BE100H, BE125H, BE150H, BE200H, BE250H, BE300H, BE350H, BE400H.
  5. BSS: BSS20, BSS25, BSS32, BSS40
  6. BO: BO 32, BO 40, BO 50, BO 65, BO 80, BO 100, BO 125
  7. Mutil-stage Root Vacuum Pump
Contact Me on Zalo
0919 065 009