Bảng giá máy thổi khí con sò Đài Loan năm 2023

Máy thổi khí con sò là máy chuyên dùng để thổi khí, sục khí trong các bồn xử lý nước thải, hồ nuôi trồng thủy sản: tôm, cua, cá ……

Sau đây là giá của các loại máy con sò Đài Loan phổ biến trên thị trường:

Bảng giá máy thổi khí con sò Dargang:

Tên gọi sản phẩmGiá chưa bao gồm VATThông số kỹ thuật
Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-115.292.000Công suất: 0.18 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1″ Hút chân không: 50/40 mbar Lưu lượng tối đa: 1 m³/phút Độ ồn: 52 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-116.384.000Công suất: 0.4 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 110/130 mbar Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút Độ ồn: 58 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-116.972.000Công suất: 0.75 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 140/150 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-317.980.000Công suất: 1.1 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 160/190 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-3110.332.000Công suất: 1.5 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 180/190 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-1112.432.000Công suất: 0.75 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 180/220 mbar Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút Độ ồn: 60 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-1114.532.000Công suất: 1.5 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 240/250 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-165.208.000Công suất: 0.18 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1″ Hút chân không: 50/60 Lưu lượng tối đa: 1.0 m³/phút Độ ồn: 52 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-166.132.000Công suất: 0.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 110/130 mbar Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút Độ ồn: 58 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-166.636.000Công suất: 0.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 140/140 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-267.224.000Công suất: 0.9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 165/180 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-367.812.000Công suất: 1.3 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 175/200 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-168.904.000Công suất: 0.9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 130/120 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn:
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-269.408.000Công suất: 1.3 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 180/180 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-369.744.000Công suất: 1.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 210/220 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-4610.500.000Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 220/270 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-1611.088.000Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 220/210 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-2613.020.000Công suất: 3.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 255/270 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-3614.280.000Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 270/320 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-1626.880.000Công suất: 5.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 270/290 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 74 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-2629.316.000Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 295/390 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 74 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-1655.104.000Công suất: 9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 200/190 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-2660.480.000Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 290/270 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-3666.360.000Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 350/440 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-1612.012.000Công suất: 0.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 200/240 mbar Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút Độ ồn: 60 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-1614.112.000Công suất: 1.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 275/300 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-2615.876.000Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 320/390 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-430-1619.992.000Công suất: 3.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 345/410 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 74 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-430-2621.756.000Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 355/460 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 74 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-2627.132.000Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 350/350 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-3630.660.000Công suất: 5.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 410/500 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-4633.180.000Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 420/580 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-1644.940.000Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 350/350 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-2651.996.000Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 430/600 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-3659.052.000Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 450/700 mbar Lưu lượng tối đa: 9.6 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-1644.940.000Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 180/145 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-2651.996.000Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 250/250 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-3659.052.000Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 300/300 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB

 BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ HONG HELONG 750W 1 PHA VÀ 3 PHA

(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% – Áp dụng từ ngày 18-05-2021)

ModelCông
suất W
PRESURE (Kpa) MAXMax Airflow
m3/h
Đơn giá
(VNĐ)
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH 220V
GB-750750w221456.000.000
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH 380V
GB-750S750w221456.000.000
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 220V
GB-750/2750w318810.280.000
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 380V
GB-750S/2750w318810.280.000

Bảng giá tổng thể máy thổi khí con sò Hong Helong Đài Loan

Tên gọi sản phẩmGiá chưa bao gồm VATThông số kỹ thuật
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2503.620.000Công suất: 250WÁp suất: 12 KpaLưu lượng: 48 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-3704.560.000Công suất: 370WÁp suất: 14 KpaLưu lượng: 57 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-5504.800.000Công suất: 550WÁp suất: 20 KpaLưu lượng: 110 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-7505.610.000Công suất: 750WÁp suất: 22 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-11006.630.000Công suất: 1100WÁp suất: 25 KpaLưu lượng: 210 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-15007.430.000Công suất: 1500WÁp suất: 26 KpaLưu lượng: 220 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-22008.060.000Công suất: 2200WÁp suất: 36 KpaLưu lượng: 325 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750S5.610.000Công suất: 750WÁp suất: 22 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100S6.630.000Công suất: 1100WÁp suất: 25 KpaLưu lượng: 210 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500S7.430.000Công suất: 1500WÁp suất: 26 KpaLưu lượng: 220 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200S8.060.000Công suất: 2200WÁp suất: 36 KpaLưu lượng: 325 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-3000S9.580.000Công suất: 3000WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 390 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-4000S11.100.000Công suất: 4000WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 475 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-5500S17.280.000Công suất: 5500WÁp suất: 42 KpaLưu lượng: 530 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-7500S22.780.000Công suất: 7500WÁp suất: 45 KpaLưu lượng: 550 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-9500S46.840.000Công suất: 9500WÁp suất: 70 KpaLưu lượng: 1000 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-11000S51.410.000Công suất: 11000WÁp suất: 75 KpaLưu lượng: 1200 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-15000S59.120.000Công suất: 15000WÁp suất: 95 KpaLưu lượng: 1037 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-550/28.600.000Công suất: 550WÁp suất: 30 KpaLưu lượng: 88 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750/29.610.000Công suất: 750WÁp suất: 31 KpaLưu lượng: 88 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100/211.530.000Công suất: 1100WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500/213.840.000Công suất: 1500WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-550S/28.600.000Công suất: 550WÁp suất: 30 KpaLưu lượng: 88 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750S/29.610.000Công suất: 750WÁp suất: 31 KpaLưu lượng: 88 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100S/211.530.000Công suất: 1100WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500S/213.840.000Công suất: 1500WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 145 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200S/214.290.000Công suất: 2200WÁp suất: 42 KpaLưu lượng: 220 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-3000S/217.930.000Công suất: 3000WÁp suất: 43 KpaLưu lượng: 220 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-4000S/221.710.000Công suất: 4000WÁp suất: 57 KpaLưu lượng: 325 m3/h
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-5500S/227.590.000Công suất: 5500WÁp suất: 63 KpaLưu lượng: 325 m3/h

BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ ĐẶT CẠN SHOWFOU

STTTên hàng, modelNguồn (phase)KWĐơn giá
1GB9022090W1.900.000
2GB200220200W2.500.000
3GB250220250W3.400.000
4GB370220370W4.200.000
5GB55O22055OW4.500.000
6GB75O220/38075OW5.300.000
7GB1100220/3801100W6.300.000
sGB1500220/3801500W7.100.000
9GB22CCS220/3802200W7.700.000
10GB3000S3803000W9.500.000
11GB4CC0S3804000W11.500.000
12GB5500S3805500W14.500.000
13GB7500S3807500W16.000.000
14GB9500S3809500W35.000.000
15GB11000S38011000W39.000.000
16GB15OOOS38015000W52.000.000