Chuyến thăm trụ sở chính / nhà máy của hãng LONGTECH ĐÀI LOAN

Năm 2016, giám đốc công ty đã có chuyến ghé thăm phân xưởng sản xuất và trụ sở chính của hãng LONGTECH Taiwan tại Cao Hùng.