Danh mục sản phẩm

Author Archives: adminasdfghjkl

[tab name="Đặc điểm"] – Máy thổi khí GT 040 Rotor được thiết kế 3 thùy. – Máy thổi khí GT 040 có hệ thống giảm thanh đặc biệt. – Hiệu suất hoạt động ổn định. – Độ rung và độ ồn thấp. – Tiêu thụ ít năng lượng. – Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 040 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] – Độ rung truyền qua thùy của máy thổi khí Goldentech GT 050 ít. Nhờ đó trục, vòng bi, bộ truyền động làm việc lâu dài hơn. – Thiết kế 3 thùy của máy thổi khí Goldentech GT 050 kiểm soát áp lực dòng chảy ngược về phía rotor. – Máy thổi khí Goldentech GT 050 tiêu thụ điện năng ít. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 050 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] – Độ rung truyền qua thùy của máy thổi khí Goldentech GT 065 ít. Nhờ đó trục, vòng bi, bộ truyền động làm việc lâu dài hơn. – Thiết kế 3 thùy của máy thổi khí Goldentech GT 065 kiểm soát áp lực dòng chảy ngược về phía rotor. – Máy thổi khí Goldentech GT 065 tiêu thụ điện năng ít. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 065 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] - Máy thổi khí GT 080 Rotor được thiết kế 3 thùy. - Máy thổi khí GT 080 có hệ thống giảm thanh đặc biệt. - Hiệu suất hoạt động ổn định. - Độ rung và độ ồn thấp. - Tiêu thụ ít năng lượng. - Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] – Máy thổi khí Goldentech GT-080 được sử dụng để truyền khí nén trong lĩnh vực lắp ráp điện...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] - Máy thổi khí GT 150 Rotor được thiết kế 3 thùy. - Máy thổi khí GT 150 có hệ thống giảm thanh đặc biệt. - Hiệu suất hoạt động ổn định. - Độ rung và độ ồn thấp. - Tiêu thụ ít năng lượng. - Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 150 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] - Máy thổi khí GT 125 Rotor được thiết kế 3 thùy. - Máy thổi khí GT 125 có hệ thống giảm thanh đặc biệt. - Hiệu suất hoạt động ổn định. - Độ rung và độ ồn thấp. - Tiêu thụ ít năng lượng. - Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 125 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc điểm"] - Máy thổi khí GT 100 Rotor được thiết kế 3 thùy. - Máy thổi khí GT 100 có hệ thống giảm thanh đặc biệt. - Hiệu suất hoạt động ổn định. - Độ rung và độ ồn thấp. - Tiêu thụ ít năng lượng. - Độ bền và tuổi thọ vận hành cao. [/tab] [tab name="Ứng dụng"] - Máy thổi khí GT 100 khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy bơm khí Asiatec RSL 40 4 – Van an toàn 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"]  Qs: Lưu lượng(m3/min): Áp suất(mmAq); N: Công suất(kw) 1000 mmAq 2000 mmAq 3000 mmAq 4000 mmAq 5000 mmAq 6000 mmAq 7000 mmAq 8000mmAq Qs N Qs N...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 50: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 50 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"]  Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 65: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 65 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"] Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 125: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 150 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"] Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 080: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 080 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"]  Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 100: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 100 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"] Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 150: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 150 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"]  Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 200: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 200 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"] Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Cấu tạo"] Chú thích sơ đồ cấu tạo máy thổi khí Asiatech RSL 250: 1 – Ống giảm thanh đầu vào (ống hút) 2 – Động cơ điện (Motor) 3 – Thân máy thổi khí Asiatech RSL 250 4 – Van an tòan 5 – Đồng hồ áp suất 6 – Van một chiều 7 – Cacte máy thổi khí 8 – Khung đế máy thổi khí 9 – Ống giảm thanh đầu ra (Ống đẩy) 10- Khớp nối mềm (chống rung mặt bích) [/tab] [tab name="Thông số kỹ thuật"] Lưu lượng Qs(m3/min)...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc Điểm"] – Máy bơm khí Asiatech LS 65 được thiết kế có thể tùy chỉnh kỹ thuật tùy theo yêu cầu thực tế ( kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế, máy bơm). – Máy bơm khí Asiatech LS 65 ít rung động, nên trục, bánh răng và vòng bi làm việc bền hơn, tuổi thọ máy cao hơn. – Với thiết kế ba thùy, máy bơm khí Asiatech kiểm soát bất kỳ áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt. – Máy bơm...
0 Comments | Posted By
[tab name="Đặc Điểm"] – Máy bơm khí Asiatech LS 80 được thiết kế có thể tùy chỉnh kỹ thuật tùy theo yêu cầu thực tế ( kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế, máy bơm). – Máy bơm khí Asiatech LS 80 ít rung động, nên trục, bánh răng và vòng bi làm việc bền hơn, tuổi thọ máy cao hơn. – Với thiết kế ba thùy, máy bơm khí Asiatech kiểm soát bất kỳ áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt. – Máy bơm...
0 Comments | Posted By
Hỗ trợ trực tuyến: 0919 065 009 Skype (Mr Vũ) - 0933 047 368 (Mr Tư) - 0909 09 6375 Skype (Ms Dương)
NAM PHAT CO., LTD