Máy khuấy trộn chìm

Mixer EverGush (Khuấy trộn chìm)

Máy khuấy trộn chìm Shinmaywa (Nhật)

Máy khuấy trộn chìm (Submersible Mixer)

Mixer Tsurumi (Khuấy trộn chìm Tsurumi)

Cánh khuấy hóa chất

Máy khuấy trộn chìm