Máy khuấy trộn chìm

Máy khuấy trộn chìm (Submersible Mixer)

Máy khuấy trộn chìm Shinmaywa (Nhật)

Mixer EverGush (Khuấy trộn chìm)

Mixer Tsurumi (Khuấy trộn chìm Tsurumi)

Cánh khuấy hóa chất

Máy khuấy trộn chìm